Přestože žijeme v poměrně emancipované době, uspořádání rodiny zůstává i nadále ve většině případů stejné. Žena se stará o dítě a muž pracuje. Ale co těch několik případů, kdy doma o dítě pečuje muž? O tom, že chci jít do práce zhruba do roka od nástupu na mateřskou, jsme s manželem diskutovali už během prvních měsíců mého těhotenství. On se nebránil rodičovské (která ve většině případů navazuje na 28 týdenní mateřskou) a já návrat do zaměstnání uvítala s nadšením. Win win situace. Kdekoliv ale zmíním, že od října zůstává doma s naší desetiměsíční dcerou manžel, vytřeští na mě většina lidí oči. Ačkoliv se chce pustit do jednoho projektu, přiznává, že by do toho šel, i kdyby žádný podobný plán neměl.

BOD ZLOMU

Do poloviny 80. let pečovala o dítě výhradně žena. Muži byli z možnosti péče o dítě a pobírání materšké podpory a jiných možných příspěvků vyloučeni zcela automaticky. Od poloviny 80. let byla možnost pobírání různých příspěvků umožněna osmělým mužům do dvou let věku dítěte. V 90. letech byl pak přejmenován mateřský příspěvek na rodičovský. A na rodičovskou tak mohli nastoupit i muži. ALE pokud byl muž zaměstnán, musel ve většině případů pracovní vztah dobrovolně rozvázat. Zaměstnavatel totiž nebyl povinný jej ze zaměstnání uvolnit. Muži tak nebyli ochráněni v pracovně právních vztazích stejně jako ženy. Až v roce 2001 byla další mateřská dovolená nahrazena dovolenou rodičovskou a plně ji tak mohli začít využívat i muži. Ačkoliv se zdá rok 2001 zcela přelomový, počet otců pečující o dítě se nijak výrazně nezvýšil.

…. JAKO ŠAFRÁNU

Pokud se podíváme na statistické údaje, zjístíme, že v roce 1998 pobíralo z celkového počtu příjemců rodičovský příspěvek 0,58% mužů. Situace se však nijak výrazně nezměnila ani po roce 2001, kdy počet mužů pobírající rodičovský příspěvek činil přibližně 0,80%. Tedy z celkového počtu 266 tisíc rodičů pobírající rodičovský příspěvek, bylo mužů pouze něco málo přes dva tisíce. Toto číslo se pak zvyšovalo až do roku 2009, kdy příspěvek z celkového počtu 360 tisíc pobíralo přes šest tisíc mužů. Od tohoto roku počet mužů s rodičovským příspěvkem každým rokem opět o něco klesá. Minulý rok se o příspěvek přihlásilo něco málo přes pět tisíc mužů. Pro lepší představu, muži na rodičovské by se s klidem vešli na fotbalový stadion. Oproti ženám, kterých je bez pár stovek stejně jako obyvatel v Brně.

JAK TO VIDÍ MUŽI

Lukáš, který se staral o svou dceru od jejich třinácti měsíců, bere svou roli jako zcela normální. Dan, který s manželkou adoptoval chlapce a pečuje o něho od jeho pěti měsíců, popisuje svou rodičovskou dovolenou jako novou životní zkušenost a Kamil, jenž byl doma s devítiměsíční dcerou neoficálně neboť nepobíral žádnou dávku, vnímá tuto etapu jako takovou rekvalifikaci. Někteří muži zúčastňující se výzkumu přiznávají, že pečovat o dítě je opravdu psychicky i fyzicky náročné. Jiní se zas cítí být ve své pozici rodiče doma diskriminováni. Kupříkladu Pavel. O svou dceru se doma staral od jejího půl roku, kdy manželka dostala lukrativní pracovní nabídku. Pavel nechápe, proč je pořad Sama doma už jen svým názvem věnovaný pouze ženám.

JAK DÁL?

V drtivé většině je to však žena, která vydělává méně peněz, a proto je pro mnoho párů ekonomicky výhodnější, aby s dítětem zůstala doma právě ona. Začarovaný kruh, kde se jak možné řešení vidí motivování mužů k využívání rodičovské dovolené a pobírání rodičovského příspěvku. Osobně si myslím, že by si to muži měli aspoň na čas vyzkoušet. Ostatně v některých zemích už je toto zavedená praxe a muži musí na rodičovskou nastoupit ze zákona. Pokud však my ženy zůstaneme konzervativní, a jak výzkumy prokazují, budeme si o sobě dál myslet, že jsme těmi hlavními rodiči a vychovávat dítě by měla být naše starost, protože je to biologicky přirozenější, pak se nezmění nic, ani kdyby se muži na hlavu stavěli.

Zdroj: http://www.noviny-mpsv.cz/files/clanky/956/pruzkum.pdf

Please follow and like us:

zezivotazeny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *